Myndigheter tar fram förslag till digitala lösningar för den som är ny i Sverige

Nyheten publicerad: 07 mar 2018

I en rapport presenterar myndighetssamarbetet kring livshändelsen Ny i Sverige tre olika förslag för hur myndigheter tillsammans ska kunna stötta personer som är nya i Sverige på ett bättre sätt. Det handlar om personanpassad information och e-tjänster.

Karin Derestam.

Myndigheterna som samverkar inom livshändelsen Ny i Sverige tog under hösten 2017 fram en rapport om hur de, genom ett långsiktigt myndighets­samarbete, kan guida personer från att de har en idé om att komma till Sverige tills dess de känner sig som en del av det svenska samhället.

Arbetet är prioriterat inom eSam och flera av eSams medlemmar deltar i arbetet: Arbetsförmedlingen, Skatteverket, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Försäkringskassan, CSN, Tillväxtverket, Pensions­myndigheten, Kronofogden och Migrationsverket, som är färdledande myndighet. Dessutom deltar Läns­styrelserna.

Rapporten grundar sig på de behov som alla myndigheter, både enskilt och tillsammans, samlat in om personer som är nya i Sverige. Undersökningarna visar att landets myndigheter skulle kunna jobba mycket bättre, smartare och effektivare med information och e-tjänster för personer som är nya i Sverige.

– Som ny i Sverige möts du av ett överflöd av information. Du får inte någon sammanhängande och samlad information utifrån din livssituation, säger Karin Derestam från Migrationsverket som är uppdragsledare för arbetet.

Karin Derestam berättar att myndigheterna erbjuder mycket information, men i stuprör på sina egna webbplatser och utifrån sina myndighetsperspektiv. Det gör det väldigt svårt för personer som är nya i landet att navigera rätt. Det leder dessutom till att många rykten och felaktig information sprids.

– Målet är att skapa en digital lösning som är gemensam för myndigheterna där all relevant information och alla e-tjänster som berör personer som är nya i Sverige samlas på en plats. Där ska du få vägledning genom guider och checklistor utifrån din situation, och det ska bli enklare att komma vidare med sin etablering i det svenska samhället. Tanken är att personer som är nya i Sverige ska få bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut om sin framtid, säger Karin Derestam.

Tre förslag på digitala lösningar

I rapporten som tagits fram lämnas tre förslag. De har alla målsättningen att personer som kommer till Sverige ska få mer personanpassad information och erbjudas e-tjänster som utgår från deras behov. Men de skiljer sig åt vad gäller ambitionsnivå.

– Det tre förslagen skulle kunna genomföras enskilt eller tillsammans. Det första förslaget kräver inte så mycket resurser men det ger inte jättemycket effekt. Det tredje förslaget å andra sidan kräver mycket resurser men skulle kunna revolutionera hur vi jobbar med myndighetsinformation och e-tjänster, säger Karin Derestam.

Förslag 1 - Utveckla informationsverige.se

Förslaget utgår från att länsstyrelserna fortsätter att driva och vidareutveckla webbplatsen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. De ska utveckla webbplatsen från målgruppens behov och bygga om den så att den kan användas för alla personer som är nya i Sverige.

Det här förslaget kan ses som en språngbräda där länsstyrelserna undersöker en långsiktig finansierings- och förvaltningsmodell medan ett projekt startas för att ta fram förslag två och/eller tre.

Förslag 2 - En gemensam plattform med personanpassad information och tjänster

Förslaget bygger på de erfarenheter som finns av myndighetsgemensamt samarbete genom www.verksamt.selänk till annan webbplats och www.1177.selänk till annan webbplats. På den gemensamma plattformen hittar personer som är nya i Sverige all relevant information och alla e-tjänster som de behöver på en plats. De får vägledning genom guider och checklistor utifrån sin situation. Via plattformen blir det enklare och lättare för dem att agera självständigt i sin etablering i det svenska samhället.

Förslaget bygger på ett delat redaktionellt samarbete mellan myndigheterna, både vad gäller innehåll, utveckling och förvaltning.

Förslag 3 - Utveckla en gemensam digital applikation som bygger på artificiell intelligens (AI)

Förslaget handlar om en talande och skrivande flerspråkig applikation som lär sig artificiellt från de datakällor som myndigheterna väljer. Personer är nya i Sverige ska via applikationen direkt kunna starta processer och ansöknings­förfaranden. Applikationen ska vara plattformsoberoende och möta personernas behov utan begränsningar i tid och rum som de nuvarande mötesformerna har.

Beslutsunderlag tas fram

Efter att rapporten presenterats på alla deltagande myndigheter håller livshändelsen Ny i Sverige på att ta fram ett beslutsunderlag som bygger på en sammanslagning av förslag ett och två.

– När vi har presenterat och förankrat våra förslag på de deltagande myndigheterna har de varit positiva, men undrat varför förslagen är separerade. Vi tar därför fram ett underlag som slår ihop förslagen, och där Informationssverige är grunden för att ta fram den personanpassade digitala plattformen. Sen har vi fortfarande kvar ambitionen med den intelligenta applikationen, men det är ett långsiktigt mål, berättar Karin Derestam
Om, och i så fall när, livshändelsen ska jobba vidare med ett projekt är fortfarande inte bestämt.

– Det tar tid att få igång utvecklingsprojekt i samverkan med flera myndigheter. Det kräver ett långsiktigt perspektiv och samverkansöverenskommelser som är hållbara över tid, säger Karin Derestam.

Läs mer

Läs rapporten från livshändelsen Ny i Sverige:

Myndighetsgemensam digital lösning för dig som är ny i SverigePDF

Läs mer om e-Sams arbete med livshändelsedriven utveckling:

Livshändesedriven utveckling

54.172.221.7