Gemensamma EU-frågor i fokus

Nyheten publicerad: 29 mar 2018

EU-perspektivet var i fokus när eSam träffade Generaldirektoratet för informationsteknik (DG Digit) vid EU-kommissionen under två dagar i mitten av mars. Syftet var att få en bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EU-arbetet påverkar det gemensamma digitaliseringsarbetet. 

Under hösten har eSam på olika sätt arbetat för att höja såväl kunskap som förmåga att hantera de gemensamma EU-frågorna på ett bättre sätt. Inom kort kommer eSams expertgrupp för arkitektur att släppa en rapport om aktuella mål, inriktningar och aktiviteter från EU. Syftet med rapporten är att snabbt få ut en överblick och sammanställning av aktuella frågor inom området.

- Augustimötet var lite av ett uppvaknade. Nu arbetar vi på bred front både med att specifikt lyfta de gemensamma EU-frågorna och på ett bättre sätt väva in EU-perspektivet i vårt ordinarie arbete, säger Mikael Österlund från eSams kansli.

De två dagarna inleddes med ett möte med delegationen från DG DIGIT, eSams kansli, representant från Regeringskansliets enhet för digital förvaltning, samt Bengt Kjellson som leder organisationskommittén som arbetar med att inrätta den nya myndigheten för digital förvaltning.

Fokus för diskussionen var samverkan. Hur kan eSam, den nya myndigheten och Sverige bli mer proaktiva i planeringsprocesserna för program på EU-nivå och vilken typ av stöd kan DG DIGIT erbjuda för att Sveriges ska kunna bidra och påverka?

Den andra workshopen var inriktad på det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) och det arbete som pågår inom eSams arkitektgrupp för arkitektur med att revidera principerna för digital samverkan och arbeta in EIF i den nya versionen.

 - Det är ypperligt att vi på det här sättet kan ha en direkt dialog med DG DIGIT och roligt att de är så positiva till hur vi lägger upp arbetet med att anpassa EIF till svenska förutsättningar, säger Mikael Österlund. 

Dag två samlades en större grupp med representanter från eSams medlemmar. Efter en inledning av Gertrud Ingestad med kollegor från DG DIGIT ägnades dagen åt att workshoppa kring Single Digital Gateway och principen om en uppgift en gång (The Once Only Principle, TOOP).

– För oss från Europeiska Kommissionen var de här två dagarna mycket värdefulla. Dels har vi fått en uppdatering runt det imponerande arbete som görs i Sverige runt e-förvaltningstjänster och vad Sverige kan erbjuda i form av erfarenhet och lösningar i ett samarbete med andra medlemsstater, och dels har vi fått med oss många insikter för vårt framtida arbete. Vi arbetar nu med vårt förslag till utbud av tjänster i flerårsprogrammet som startar 2021, och här fick vi många praktiska tips och idéer från det rika samarbetsklimat Sverige har, säger Gertrud Ingestad, generaldirektör för DG DIGIT.

– De här två dagarna har gett oss fördjupade och aktuella kunskaper om vad som är på gång inom EU och vi har också fått möjlighet att föda in våra perspektiv och erfarenheter till kommissionen, säger Ewa Carlsson, kanslichef för eSam.

Relaterat - nätverksdag på Offentliga rummet

Det gemensamma ramverket för interoperabilitet syftar till att stödja offentliga organisationer att gå i samma riktning. Ramverket kommer att vara tema för Offentliga rummets nätverksdag den 23 maj då eSam, SKL och Inera samlar sina respektive arkitekturgrupperingar för en gemensam workshop som även är öppen för andra intresserade.

Läs mer om nätverkdagen:

Nationella principer för digital samverkan – nytt interoperabilitetsramverk för det offentliga Sverigelänk till annan webbplats

3.84.139.101