Möt eSam på Offentliga rummet

Nyheten publicerad: 23 apr 2018

Konferensen Offentliga rummet är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Den hålls i år i Göteborg den 23 - 25 maj. eSam ordnar tre olika nätverksdagar och två seminarier. Du har väl anmäl dig?

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen Offentliga rummet. Den inleds den 23 maj med en nätverksdag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och nätverka om olika ämnen. Den 24-25 maj arrangeras själva konferensen med 49 seminariepass och fyra gemensamma pass, i år med flera internationella talare. eSam är med och ordnar nätverksdagar och seminarier.

eSams nätverksdag den 23 maj - arkitektur:
Nationella principer för digital samverkan – nytt interoperabilitetsramverk för det offentliga Sverige

Under denna nätverksdag samlar eSam, SKL och Inera sina respektive arkitekturgrupperingar. Även andra är välkomna. För att offentlig sektor på riktigt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans.

eSams nätverksdag den 23 maj - säkerhet:
Informationssäkerhet i samverkan

Det här är nätverksdagen för dig som arbetar med och vill samverka om informationssäkerhet inom stat, kommun och landsting.

eSams nätverksdag den 23 maj - juridik:
Verksamhetsutveckling för jurister inom digital förvaltning

Dagen vänder sig både till eSams rättsliga grupperingar och till jurister från såväl andra myndigheter som kommuner och landsting. En dag för dig som arbetar med juridiska frågor för att utveckla och införa digitala tjänster och som vill samverka för att återanvända redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt.

Seminarier och fördjupade samtal om frågor som handlingsoffentlighet och eget utrymme, inkommande handlingar och nya förvaltningslagen samt E-legitimering och E-underskrifter. eSam kommer också ge en överflygning över aktuella juridiska vägledningar. 

eSams seminarium den 24 maj:
Det offentliga Sveriges digitalisering – från karta till verkstad

Ett seminarium om arbetet med att bredda perspektivet i eSams översiktskarta över digitaliseringsinitiativ i samverkan.

eSams seminarium den 24 maj:
En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

eSams juridiska vägledning för verksamhetsutveckling har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu tydligare peka ut lösningar där arkitektur och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

Information och anmälan

Läs mer om konferensen och anmäl dig:

Offentliga rummetlänk till annan webbplats

107.23.129.77