Försäkringskassan berättar om arbetet bakom ny tjänst till förstagångsföräldrar

Nyheten publicerad: 25 apr 2018

I Ekonomistyrningsverkets artikelserie om behovdriven utveckling berättar Försäkringskassan om sina erfarneheter av att arbeta behovsdrivet med livshändelsen Vänta och får barn. De delar med sig av både framgångsfaktorer och utmaningar.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har uppmärksammat att begreppen behovsdriven utveckling, livssituationer, livshändelser och tjänstedesign återkommer i många myndigheters arbete med att effektivisera och utveckla sin kärnverksamhet. Därför har ESV lyft området i en artikelserie.

För att driva på utvecklingen av livshändelseperspektivet i offentlig sektor startade dåvarande E-delegationen (numera eSam) programmet "Digital samverkan – nytt samarbete mellan myndigheter, kommuner och landsting". Ett antal så kallade färdledande myndigheter fick i uppdrag att leda arbetet för ett antal livshändelser, i samverkan med andra aktörer. Försäkringskassan blev 2015 färdledande myndighet för livshändelsen som numera heter Vänta och få barn.

I den fjärde artikeln är fokus på Försäkringskassan och deras arbete med behovsdriven utveckling för att ta fram nya tjänster. De har bland annat kartlagt målgruppens kundresa inom livhändelsen Vänta och få barn inför utvecklingen av en ny e-tjänst till föräldrar.

Läs artikeln:

Behovsdriven utveckling bakom ny tjänst till förstagångsföräldrarlänk till annan webbplats

Ta del av eSams vägledning om behovsdriven utveckling:

Behovsdriven utveckling

107.23.129.77