En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

Staffan Wikell, Christina Wikström, Eva-Maria Broberg Lennartsson och Johan Bålman ur eSams rättsliga expertgrupp.

Nyheten publicerad: 22 maj 2018

Den juridiska vägledningen för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning har uppdaterats och kompletterats för att ännu tydligare peka ut lösningar där arkitektur och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

Vägledningen, som första gången togs fram av E-delegationen, har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu kommer den i sin tredje version.

- Den är ett måste för de jurister, arkitekter och verksamhetsutvecklare som är i färd med att ta fram och etablera nya digitala tjänster. Det är viktigt att såväl användares som myndigheters intressen och behov av enkelhet, säkerhet och trygghet tas tillvara på ett juridiskt fungerande sätt, säger Johan Bålman som leder eSams rättsliga expertgrupp som tagit fram vägledningen.

I arbetet med att uppdatera vägledningen har även eSams rättsliga referensgrupp och expertgrupperna för säkerhet och arkitektur deltagit. Vissa begrepp har förtydligats, bland annat har begreppen egen hämtning och egen delning definierats.

Vägledningen har kompletterats vad gäller bland annat automatiserade beslut, utlämnande av uppgifter utan att direktåtkomst uppkommer samt eget utrymme.

När det gäller till exempel eget utrymme utgår vägledningen från tolkningar av gällande rätt som myndigheter sedan länge tillämpat vid sin utformning av e-tjänster men som nu fått stöd i rättspraxis.

- Det innebär att fysiska och juridiska personer kan ha arbetsmaterial i en tjänst på nätet med bibehållet skydd för individens privatliv och företagens intressen, vilket är en central funktion för att kunna utveckla enkla, säkra tjänster, säger Eva-Maria Broberg Lennartsson, jurist på Pensionsmyndigheten, som ingår i eSams rättsliga expertgrupp.

Genom att använda vägledningen kan myndigheter uppnå förenklingar och tidsbesparingar vid verksamhetsutveckling och begränsa sina rättsliga risker genom att ta tillvara de juridiska bedömningar som gjorts i samverkan inom E-delegationen och vidareutvecklats inom eSam.

En bro mellan teknik och juridik

För att utveckla e-tjänster krävs samverkan mellan många olika professioner. Vägledningen vänder sig i första hand till jurister, men är i många delar viktig även för verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga och alla andra yrkesgrupper som är involverade i verksamhetsutveckling. Den är dessutom av betydelse för externa leverantörer som behöver anpassa sina tjänster till e-förvaltningens behov.

- Tanken med vägledningen är att den ska kunna fungera som en bro mellan teknik och juridik, säger Eva-Maria Broberg Lennartsson.

Ta del av vägledningen:

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0

Läs mer

Ta del av eSams övriga vägledningar:

Stöd och vägledning

Läs mer om eSams rättsliga expertgrupp:

Rättsliga expertgruppen

107.23.129.77