Regeringsuppdrag till myndigheter i eSam om grunddata och informationsförsörjning

Nyheten publicerad: 29 maj 2018

Regeringen har beslutat om två regeringsuppdrag, ett om grunddata och ett om informationsförsörjning. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information. 

I uppdraget om grunddata ska Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket lämna förslag som ska göra tillgången till så kallad grunddata mer säker och effektiv, bland annat genom att tydliggöra ansvaret och öka standardiseringen. Grunddata är till exempel uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret.

I det andra uppdraget som handlar om informationsutbyte ska Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av elektroniska informationsutbyten i den offentliga sektorn.

Regeringen avser att ge den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ett samordningsansvar för båda uppdragen när den inrättas den 1 september 2018. De båda uppdragen ska slutredovisas den 30 april respektive den 15 september 2019.

Läs pressmeddelande från Finansdepartementet:

Regeringen satsar på grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektornlänk till annan webbplats

107.23.129.77