Kansli

Kansliet driver den löpande verksamheten och ansvarar för helheten genom att samordna och hålla ihop arbetet inom eSam.

Kansliet bemannas för att spegla de uppgifter som prioriteras i verksamhetsinriktningen. Kansliet ansvarar för:

  • Leda expert- och sakområdesgrupper
  • Ingå i utvecklingsforumets arbete
  • Möten med styrgrupp och samordningsgrupp (agenda, underlag och genomförande)
  • Ta fram förslag på verksamhetsinriktning och budget
  • Kommunikation
  • Samverkan med externa aktörer

Kontakta oss

Sofia Ekelöf
Kanslichef

Johan Bålman
Juridik

Johnny Carlberg
Koordinator

Sara Smedberg
Projekt

Mikael Österlund
Arkitektur

3.226.251.81