Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nätverket drivs av Pensionsmyndigheten.

Dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018. Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSams medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs av Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Dataskyddsförordningen och svenska kompletterande författningar har stor betydelse för hur den svenska förvaltningen behandlar personuppgifter.

Hur förordningen och de svenska författningarna ska efterlevas blir till stor del en tolkningsfråga. Här kan nätverket åstadkomma betydande samordningsfördelar.

Nätverket ordnar nätverksträffar några gånger per år för att dela erfarenheter och få inspiration. Inbjudan går ut till dem som deltar i nätverket.

Nätverket arbetar också i utskott och arbetsgrupper kring specifika områden.

Aktuella utskott och arbetsgrupper

 • Pivacy by design
 • Samtycke som rättslig grund
 • Personuppgiftsbehandling inom forskning
 • Intern implementering (statliga myndigheter) 
 • It och teknisk implementering
 • Dataskyddsombud i offentlig sektor
 • Gemensamt personuppgiftsansvar

Tidigare utskott och arbetsgrupper

 • Registerutdrag
 • Anställdas personuppgifter
 • Informationsskyldighet
 • Dataskyddsombud
 • Automatiserade beslut
 • Tillförlitliga personuppgiftsbiträden
 • Personuppgiftsbiträdetsavtal

Kontakt

Om du vill gå med i nätverket eller har frågor om arbetet i nätverket är du välkommen att kontakta Lisa Johansson på Pensionsmyndigheten:

lisa.johansson@pensionsmyndigheten.se

Material

Det material som presenteras här har tagits fram av arbetsutskotten och är fritt att användas av alla. Eventuella tolkningar av dataskyddsförordningen är arbetsutskottens egna.

Behandling av anställdas personuppgifter - GDPR-nätverket arbetsutskottPDF

Checklista för dataskyddsombudPDF

Presentationsmaterial - InformationsskyldighetPDF

Slutredovisning av GDPR-nätverkets arbetsutskott ”Tillförlitliga biträden”PDF

Relaterad information

Läs mer om datakyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionenlänk till annan webbplats

Ta del av den information som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram om GDPR:

Information om GDPR hos SKLlänk till annan webbplats

Läs mer om eSams juridiska arbete:

Expertområde Juridik

3.83.32.171