Behovsdriven utveckling

Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 har tagits fram i samverkan mellan medlemmarna i eSam och är en vidareutveckling av den vägledning som utarbetades av E-delegationen.

Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 ersätter E-delegationens Vägledning för behovsdriven utveckling 2.0.

Vägledningen för behovsdriven utveckling har tagits fram för att vara ett stöd för offentliga organisationer som behöver utveckla sina arbetssätt inom behovsdriven utveckling. Vägledningen beskriver hur en organisation kan identifiera, analysera och utvärdera behov även när de sträcker sig över organisatoriska gränser.

Vägledningen består av två delar. Den första delen besvarar frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet och hur man går tillväga. Den andra delen är en fördjupning i hur man identifierar behov som går över organisationsgränserna, främst ur ett livshändelseperspektiv.

Den beskriver även kort principer för förvaltningsgemensamma tjänster och hur man tar fram en digital lösning för att guida medborgare i en livshändelse (vad ska jag göra, när ska jag göra det och till vem?).

Läs vägledningen:

Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)PDF

54.92.160.119