Eget utrymme

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om begreppet eget utrymme. I en promemoria beskrivs tankarna bakom det rättsliga uttalandet.

Eget utrymme är centralt för att tekniskt och juridiskt utforma och beskriva e-tjänster och bastjänster så att de kan införas på ett lagligt och tekniskt korrekt sätt.

I två propositioner, en om ny förvaltningslag och en om utökat sekretesskydd, föreslår regeringen lagändringar som handlar om bland annat vilket skydd mot insyn från utomstående som en myndighet kan erbjuda genom eget utrymme.

Förändringarna välkomnas av eSams juridiska expertgrupp. Expertgruppen har tagit fram ett rättsligt uttalande om eget utrymme och i en promemoria redovisar expertgruppen de resonemang som legat till grund för uttalandet.

Läs det rättsliga uttalandet:

Rättsligt uttalande om eget utrymmePDF

Ta del av  promemorian:

Promemoria om eget utrymmePDF

3.230.148.211