Vägledningar - arkiv

Här hittar material som togs fram under E-delegationen. Det är dels rapporter, dels vägledningar som inte längre förvaltas aktivt och därmed inte längre gäller. Innehållet kan i delar fortfarande vara intressant.

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

Rapporten innehåller en juridisk modell för on-lineliknande utlämnanden. Den är ersatt med eSams Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk form.

eSams Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk formöppnas i nytt fönster

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

Finansieringsformer för e-förvaltning

Vägledningen beskriver möjliga finansieringsformer som kan fungera som underlag när organisationer ska fatta beslut om utveckling och förvaltning av gemensamma e-förvaltningstjänster.

Finansieringsformer för e-förvaltning

Vägledning för organisering av samverkan

Vägledningen ger inspiration och stöd för utformandet av organisation i samverkansprojekt. Det beskrivs vilka överväganden och val som behöver göras vid utformningen av organisation. Vägledningen innehåller även ett antal fallstudier.

Vägledning för organisering av samverkan

34.203.225.78