Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS)

Riksarkivet utfärdar förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) som underlättar överföring av information mellan olika system.

FGS:er är krav på märkning och paketering av information och kan användas av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen. FGS:er kan även användas som underlag för utveckling av e-arkivtjänster. Just nu finns den FGS som beskriver paketering av digital information för överföring till exempel till ett e-arkiv färdig, FGS Paketstruktur. Arbete pågår med flera FGS:er. Att Riksarkivet ansvarar för att förvalta FGS:erna innebär inte att allt utvecklingsarbete ska bedrivas av Riksarkivet.

Om man vill vara med och ta fram en FGS för en särskild informationstyp finns anvisningar om hur man går tillväga i Vägledningen som går att finna tillsammans med mer information på.

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv och e-diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

54.90.204.233