Vårt arbete

eSams medlemmar driver olika utvecklingsintitiativ i samverkan. Fokus är digitala lösningar kring privatpersoners och företags livshändelser och behov och gemensamma lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering. Samtidigt bedrivs ett gemensamt arbete i eSams olika grupperingar för att skapa goda förutsättningar för digitaliseringen.

eSam samlar kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram till exempel vägledningar och annat stöd som skapar nytta för medlemmarna. Det arbetet sker till stor del i våra expertgrupper.

Läs om det livshändelsedrivna arbetet

Läs om det förutsättningsskapande arbetet

Läs mer om eSams inriktning och roller

54.235.4.196