Digitala lösningar som tagits fram i samverkan

Här hittar du exempel på lösningar som tagits fram i samverkan mellan myndigheter inom ramen för eSam eller den tidigare E-delegationen.

Efterlevandeguiden och Verksamt är exempel på livshändelsedriven utveckling i samverkan som lett fram till digitala lösningar ur ett kundperspektiv i en given ilvssituation.

Handläggning av ekonomisk bistånd är ett exempel på en bastjänst som förenklar och snabbar på informaiotnsutbytet mellan aktörer i offentig sektor.

Mina meddelanden är ett exemepl på en komponent i den digitala infrastruskturen i offentlig sektor. Med tjänsten Mina meddelanden kan privatpersoner och företag ta emot, läsa och samla sin myndighetspost digitalt.

54.235.4.196