Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Trendanalys och omvärldsbevakning

  För att kunna ha en relevant och effektiv verksamhet behöver vi bland annat ha en god bild över trender och förändringar i omvärlden, som påverkar både samhället och de som lever och verkar i det. Det får våra medlemmar genom att i samverkan med varandra, regelbundet uppdatera vår trandanalys och omvärldsbevakning.

 • Molnfrågan

  eSam arbetar aktivt för att medlemmarna ska digitalisera och göra det på ett säkert sätt. Här menar vi att det handlar om att hantera sin information och sina tjänster på ett sådant sätt, att riskerna för informationsläckage minimeras och att skapa sig rådighet över informationen.

 • AI

  Utveckling och användning av AI i samhället har exploderat och lösningarna visar på stora möjligheter. Medlemmarna har ett stort fokus på AI-frågorna under verksamhetsåret 2023/2024.

Nyheter

 • Finansinspektionen och Kustbevakningen är nya medlemmar i eSam!
  Generaldirektörerna för de båda myndigheterna berättar om sina tankar och förväntningar på samverkan inom programmet, som nu har 38 medlemsmyndigheter.
 • Vägledning för utkontraktering - nya förutsättningar som påverkar bedömningen
  Nu finns ett stöd för eSams medlemmar vid bedömningar om sekretess och dataskydd när man överväger en utkontraktering. I vägledningen är förutsättningarna tydligare i fråga om när det är en tredjelandsöverföring, jämfört med när det finns en risk för otillåten överföring. Dessutom analyseras innebörden av begreppet teknisk bearbetning eller teknisk lagring samt olämplighetsrekvisitet i den nya sekretessbrytande bestämmelsen.
 • Medlemmarna frossar i årets resultat
  Det är viktigt att stanna upp och titta lite bakåt för att se hur långt man kommit. Det gjorde medlemmarna i eSam med besked idag. Drygt 30 aktiviteter har varit igång under året och under seminariet presenterades framsteg, insikter, analyser, hack, utveckling och mycket annat som medlemmarna får stor nytta av.

Kalender

 • 06 dec

  Temamöte Svenskarna och AI - Insight intelligence

 • 08 dec

  Temamöte webbanalysverktyg

 • 11 dec

  Temamöte innovation

 • 12 dec

  Samordningsgrupp

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.