Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Samhällsutmaningar

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här beskriver vi sådant som kan vara till hjälp. Det kan exempelvis vara användbara länkar, stöddokument eller annan information.

Nyheter

Kalender

 • 27 mar

  Temamöte - Livet efter arbetet med digital samarbetsplattform - dSam

  14.00 - 16.00

 • 30 mar

  Expertgrupp juridik

 • 31 mar

  Expertgrupp säkerhet

 • 31 mar

  Sakområdesgrupp kommunikation

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.