26 Aug

Temamöte Samordningsgruppen

Under året har Samordningsgruppen temamöten efter behov. Den 26 augusti är temat ett säkerhetsperspektiv på ”det nya normala” efter pandemin, då vi i större utsträckning kommer blanda hemifrån-arbete och kontorsarbete. Vi ska bland annat prata om säkerhetsrisker och hur vi kan jobba med dem. En annan ganska stor fråga är hur vi kan kommunicera på ett tydligt sätt till alla medarbetare, så att det blir tydligt vilka uppgifter som är lämpliga att arbeta med hemifrån och vilka som, av säkerhetsskäl, kräver att de utförs på kontoret.