2 Sept

Utbildning - eSams allmänna villkor för it-driftstjänster

Utbildning för de medlemmar som ansvarar för upphandling av it-drifttjänster i offentlig verksamhet, en genomgång av eSams allmänna villkor.