16 Juni

Temamöte - kompetensförsörjningen i den digitala transformationen