24 Nov

Mässa - digital samarbetsplattform

Kista

Resultatet från arbetet med digital samarbetsplattform presenteras för en bredare, inbjuden krets bland eSams medlemmar.