eSams juridiska expertgrupp förtydligar uttalanden om röjanden och molntjänster

20 sep 2019

eSams juridiska expertgrupp kommenterar här de rättsliga uttalandena om röjande och molntjänster. Kommentaren avser den sekretessreglering som gäller i förhållande till utländska myndigheter.

2015 tog eSams juridiska expertgrupp fram ett rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen och 2018 gjordes ett nytt uttalande om röjande och utländska leverantörer (molntjänster).

- Vi har fått frågor och kommentarer som visar att uttalandena i flera fall har tolkats på ett felaktigt sätt. Därför har expertgruppen nu skrivit ett kompletterande PM som förtydligar vår ståndpunkt, säjer eSams Johan Bålman, som leder den juridiska expertgruppens arbete.

- Man ska inte bara göra en sannolikhetsbedömning, man behöver även utforma avtalet med leverantören, så att det klart framgår att uppgifterna inte får läsas eller lämnas ut, fortsätter Johan.