Månadens princip - Se till att data och information kan överföras

26 sep 2019

Mats Gidlund, Skatteverket

I en serie artiklar uppmärksammar vi de 13 principerna i ramverket för digital samverkan. Ramverket är framtaget av eSams medlemmar tillsammans och de har nu börjat införa det i sina organisationer. I det här numret uppmärksammar vi princip nr 6 som Mats Gidlund, Magnus Wallström och Robin Mångs från Skatteverket berättar mer om.

På vilket sätt är principen Se till att information och data kan överföras viktig för Skatteverket?


– Som en del av Skatteverkets inriktning ser vi en förflyttning mot att vi skall finnas i kundens miljö, mötet med Skatteverket flyttas från ett direkt möte till ett indirekt möte. Vi behöver stödja våra kunder (medborgare, företag och organisationer) med all den information vi har om dem där de är. Därför behöver vi kunna dela och använda information mellan alla olika delar av ekosystemen, såväl andra myndigheter som privata aktörer. Speciellt viktigt blir det inom den offentliga sfären där ett bra informationsutbyte är ytterst viktigt för enkla och effektiva tjänster.

– Skatteverket ska kunna exponera information, regler och tjänster till kundens miljö. I framtiden ser vi att vi tillsammans med andra kommer bidra till att all den information som hela offentliga Sverige har om dem tillgängliggörs i deras miljö, berättar Mats.

Hur ligger ni till idag?

– Tillsammans med våra intressenter arbetar vi aktivt för att skapa och exponera fler API:er och öppna data utifrån deras behov, fortsätter Mats. Vi har ett ”API-först-tankesätt” där vi försöker identifiera tjänster och information som vi skall erbjuda, i första hand som API:er. Vi arbetar aktivt i de samarbetsgrupper som finns mellan myndigheter och utvecklar samverkansformer med andra aktörer.

Identifiera ekosystem är nästa steg

Just nu jobbar vi med att utveckla samarbetsformer med andra aktörer och arbetar aktivt med att identifiera och beskriva de ekosystem där vi ingår.

Direkt efter sommaren kommer regeringsuppdraget ”Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn” att rapporteras till regeringen med förslag på ett antal nya uppdrag för att realisera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte. Skatteverket ser att vi kommer att ha en roll i flera av dessa uppdrag under de kommande åren.