Månadens princip - skapa transparens till den interna hanteringen

25 okt 2019

Noak Löfgren, Sida

Nu har turen kommit till princip nummer 4 i ramverket för digital samverkan – att skapa transparens till den interna hanteringen. Noak Löfgren som är systemförvaltare på Sida, berättar hur de arbetar med att öka transparensen så att det är lätt att förstå hur biståndet används.

På vilket sätt är principen att skapa transparens i den interna hanteringen, viktig för Sida?

– Transparens är viktigt av framförallt två skäl, dels möjliggör det effektivare bistånd (genom förbättrade möjligheter till samordning), dels handlar det om ansvarsutkrävande. Biståndet är en stor utgiftspost och det är viktigt att både skattebetalare och biståndets målgrupper kan utkräva ansvar för hur biståndet används, berättar Noak Löfgren.

Regeringen beslutade därför för snart 10 år sedan, att en transparensgaranti ska gälla i biståndet. Den är ambitiöst formulerad och innebär att alla allmänna handlingar och all offentlig information om biståndet ska göras tillgängligt på webben.

Öppna data om insatser sedan 1998

Sida ansvarar för samordning och genomförande av transparensgarantin sedan 2011 och publicerar öppna data i ett standardiserat internationellt format (IATI). Sida driver också webbplatsen Openaid.se som innehåller information om över 80 000 insatser från 1998 fram till idag. – Vi ligger bra till i internationella mätningar men vi kan bli ännu bättre, säjer Noak.

Stora mängder information från drygt 40 myndigheter

Sida arbetar kontinuerligt för att förbättra visualiseringen av informationen. Det är en stor utmaning att illustrera så stora mängder material på ett tydligt sätt, informationsinhämtningen är komplex och ställer höga krav på enhetlighet och koordinering. Noak avslutar med att berätta att lite drygt 40 myndigheter är involverade i informationsflödet.