Uppdaterad vägledning om outsourcing och sekretess

13 dec 2019

Den 10 december fattade eSams styrgrupp beslut om en uppdaterad vägledning som omfattar outsourcing, sekretess och dataskydd. SKR valde att inte stå bakom beslutet.

Den uppdaterade vägledningen ska ge juridiskt stöd för överväganden rörande sekretess och dataskydd, som en myndighet måste göra inför en planerad utkontraktering. Vägledningen ska också ge information om lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av den information och de informationssystem som berörs av en utkontraktering.

Nytt i vägledningen är också att den berör globala molntjänster och tar upp frågor om it-avtal samt redogör för nya regler om informationssäkerhet. Innehållet bygger på de rapporter och studier som nämns i vägledningen och på uttalanden i de lagstiftningsärenden där rättsfrågor av berört slag har övervägts.

Vägledning Outsourcing 2.0 sekretess och dataskydd