Vi blir fler!

04 feb 2020

Statens tjänstepensionsverk, SPV och Kriminalvården välkomnas som nya medlemmar i eSam. Beslutet fattades vid styrgruppsmötet den 31 januari.

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och ansvarar för fängelser, frivård och häkten. Det viktigaste målet är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. SPV beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag.

eSam består nu av 27 myndigheter, Sveriges kommuner och regioner, SKR samt DIGG som är adjungerad i flera samverkansgrupper.