Trovärdigheten för e-legitimation är grunden för digitalisering

18 maj 2020

Trovärdigheten för våra e-legitimationer är förutsättningen för digitaliseringen av det offentliga Sverige. När privatpersoner utnyttjas för att släppa in obehöriga i myndigheters system, är det inte bara ett brott utan det sänker förtroendet för e-legitimationen som en säker identifikation.

Allt fler rapporter har kommit om att företag erbjuder tjänster och uppmanar då användaren att legitimera sig mot myndigheters e-tjänster. Den som loggas in i e-tjänsten är däremot inte användaren utan företaget som hämtar information eller utför åtgärder, exempelvis fondbyten, för egen vinning. På detta sätt vilseleds användare att logga in någon annan, med sin e-legitimation.

En myndighet behöver vidta åtgärder för att stoppa detta om det sker i myndighetens e-tjänster eftersom det är straffbelagt enligt brottsbalken som missbruk av urkund. Det kan också strida mot dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, registerlagar eller författningar på informationssäkerhetsområdet.