Allmänna villkor för it-konsulttjänster

01 sep 2020

eSam har tagit fram allmänna villkor för it-konsulttjänster. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning i en situation där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster.

eSams allmänna villkor för it-konsultjänster beslutades av eSams styrgrupp i juni. Villkoren är en del av arbetet att stödja medlemmar och offentlig sektor på it-avtalsområdet.

Villkoren är tänkt att användas vid upphandling och kontraktering av it-konsulttjänster, både avseende resurskonsulter och uppdragskonsulter. De kan utgöra bilaga till ett fristående avtal eller ett ramavtal som myndigheten ingår. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning och en situation där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster. Ambitionen har varit att skriva ett enkelt och rimligt balanserat villkor för tillmötesgå behovet hos eSams myndigheter. Vi bedömer att gemensamma villkor också ökar tydligheten gentemot leverantörer – avtalsvillkoren blir kända och återkommande och dessutom mer kundvänliga än de som tillhandahålls av leverantörerna.

Dokumentet ingår i ett större arbete inom it-avtalsområdet. Vägledningen it-avtal Pdf, 1.4 MB. har tidigare gått ut på remiss och beslutades av eSams styrgrupp i juni. Efter arbetet med villkor för it-konsulttjänster Pdf, 122.2 kB., fortsätter vi med fler områden, t.ex it-drifttjänster.