Välkommen till nya esamverka.se

22 sep 2020

Lagom till att webbtillgänglighetsdirektivet träder ikraft den 23 september, lanserar vi eSams nya webbplats.

Vår ambition har varit att bygga en webbplats som gör det trevligare och lättare att ta del av det gedigna arbete som sker inom eSam. Anledningen till att vi gjort om webbplatsen är främst för att anpassa den efter webbtillgänglighetsdirektivet som träder i kraft den 23 september. Webbtillgänglighetsdirektivet, är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Direktivet innebär att hela Europa får samma minimikrav vad gäller digital tillgänglighet.

Vi hoppas att ni gillar den lika mycket som vi på kansliet gör och vi tar gärna emot synpunkter för att göra den ännu bättre. Kontakta Anna Bengtsson Sahlström om du har förslag på justeringar eller saknar något. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kompletteras under hand.

Varmt välkomna!