Hög aktivitet i molnfrågan

Finger som pekar på virtuella moln

20 nov 2020

Det finns stora fördelar med att samverka i arbetet med att skapa förutsättningar för att offentlig sektor att kunna använda molntjänster på ett säkert, legalt och kostnadseffektivt sätt.

Efter Schrems II-domen i EU-domstolen har det varit intensivt arbete för eSams arbetsgrupper som arbetar med molnfrågan i olika delar. Samverkan kan göras på flera sätt, t.ex. i kravställning gentemot leverantörer, att dela med sig av arbetssätt och rutiner för analys av molntjänster, men också att göra visst analysarbete gemensamt. Vid möte med leverantörer finns det stora vinster med att samordna vår gemensamma kravbild på molntjänsters legalitet och säkerhet och våra behov av lösningar på kort, medellång och lång sikt. På sidan om molnfrågan finns mer information.