Tjänsten Flytta hjälper den som flyttar till Sverige för att arbeta

Bild på en mobiltelefon som visar tjänsten Flytta, 

17 dec 2020

Den 17 december lanseras den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta. Tjänsten som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket, riktar sig idag till personer som bor utanför EU/ESS och syftar till att förenkla processen att flytta till Sverige för att arbeta.

Flytta gör det enklare att flytta till Sverige för att arbeta genom att ge individuellt anpassad information baserad på individens unika situation. Förutom möjligheten att få en personlig guide innehåller tjänsten även lättläst information om livet i Sverige. Vid årsskiftet avslutas projektet Flytta till Sverige/Samlad ingång och tjänsten övergår i förvaltning. Migrationsverket står för drift och teknisk förvaltning, men innehållet förvaltas av de fyra myndigheterna i samverkan. Karin Derestam, utvecklingsledare på Migrationsverket, blir huvudsamordnare för tjänsten. Karin sitter också med i samordningsgruppen för livshändelsen Flytta till och från Sverige och har följt projektet på nära håll från start.

Karin, hur känns det nu när tjänsten har lanserats?

- Det känns fantastiskt att vi har kommit så här långt. Att få följa detta från ax till limpa är otroligt spännande. Det har varit en utmanande resa men att vi har lyckats leverera en värdefull tjänst känns jättekul!

Flytta är en del av livshändelsen Flytta till och från Sverige och det första steget mot en gemensam digital ingång för tjänster från det offentliga Sverige. Tjänsten utgår från användarens situation och genom att användaren svarar på ett antal frågor, erbjuds en guide baserad på användarens unika situation.

- Att vi utgår från individen med ett utifrån- och in perspektiv och att vi gör detta i samverkan, gör tjänsten unik. Samverkan är svårt och tar tid men det är väldigt lärorikt, till exempel det viktiga erfarenhetsutbytet och att tvingas se saker ur olika perspektiv. Ett samverkansprojekt ger mer än själva leveransen och jag tror också att Flytta öppnar upp för fler liknande initiativ.

Nu vidtar förvaltning av tjänsten

- Under den senaste tiden har det skett en överlämning från projektet till den gemensamma förvaltningen, som tar vid efter årsskiftet. Nu måste vi förvalta det som tagits fram. Det är alltid en utmaning när ett projekt går till förvaltning, personer byts ut, du måste bygga upp nya strukturer men framför allt är det viktigt att inte tappa drivkraft och att fortsätta skapa engagemang för tjänsten. Det känns därför bra att vi har stadig grund att stå på och att det finns beslut på att fortsätta satsa på Flytta, säger Karin.

Beslutet att det ske fortsatt utveckling av Flytta togs den 2 december i styrgruppen för livshändelsen Flytta till och från Sverige. Andreas Elvén som är chef för kundmötesavdelningen på Skatteverket och styrgruppsmedlem för livshändelsen, tycker det känns väldigt roligt att kunna meddela detta.

- Vi har nu tagit beslut om nästa steg för Flytta – Arbetskraftsinvandring. Nästa år ska vi både utveckla den befintliga tjänsten men också bedriva ett fortsatt arbete inom livshändelsen med att utöka målgruppen samt fortsätta med arbetet att hitta en gemensam identifieringslösning, berättar Andreas.

Nästa steg

I början på 2021 kommer Migrationsverket starta en intern förstudie angående frågan om identifieringslösning för personer utan svenskt eller EU-godkänt e-leg. Frågan är högt prioriterad och det förs dialoger med både eSam och DIGG om vem som ska leda arbetet, men är ännu inte beslutat. Däremot finns det beslut på att Skatteverket kommer att leda arbetet med utveckling av nytt innehåll i tjänsten, det vill säga utöka innehållet även för de som kommer från länder inom EU/ESS.

- Även om Migrationsverket och Skatteverket är färdledande, är det alla fyra myndigheterna som gör det här tillsammans. Framgång bygger på att samtliga myndigheter bistår med kompetenser i alla delar, både inom förvaltning, utveckling och det arbetet som behöver göras för att hitta en identifieringslösning.

Andreas berättar att förvaltning och utveckling kommer jobba nära varandra då det är beslutat att det ska vara en gemensam styrmodell för förvaltning och utveckling av tjänsten. Något som ska ge framdrift i fortsatt arbete.

- Vi klär på det som beslutats inom förvaltningsorganisationen, för att också inkludera utveckling. Det gör att vi på alla nivåer håller ihop arbetet genom en samordnad styrning, utveckling och förvaltning. Det innebär att den beslutade samordningsfunktionen för förvaltning kommer att bereda frågor kring både förvaltning och utveckling. Det kommer också att finnas bara en styrgrupp och en gemensam redaktion. På detta sätt hoppas vi kunna ta tillvara synergier och resurser på bästa sätt.

Även Karin Derestam ser beslutet om gemensam förvaltning och utveckling som något positivt.

- Jag tror det är väldigt bra att förvaltning och utveckling går hand i hand. Även om det blir olika färdledare på olika delar så blir det en tydligare helhet. Det blir lättare att göra prioriteringar och det finns en styrgrupp som håller ihop helheten.

Nyfiken på Flytta-tjänsten? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.