Tekniska förutsättningar i molntjänster

28 jan 2021

För att bidra till en grundläggande teknisk förståelse och ge en grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom organisationen har en grupp deltagare från åtta medlemsorganisationer, tagit fram en PM som berör tekniska förutsättningar i molnlösningar.

De huvudsakliga målgrupperna är arkitekter, strateger, utvecklare, tekniker och personer på säkerhetsområdet. Den kan även med fördel läsas av beslutsfattare för att få en övergripande inblick i den tekniska komplexiteten. Promemorian Pdf, 281.4 kB. ger inte alla svar på eventuella behov av utredning som en organisation kan ställas inför, utan ska kunna fungera som en översiktlig guide. Den gör inte anspråk på att vara heltäckande och kan förändras över tid.

Den första delen av PM´en är av mer principiell karaktär och hållbar över tid, medan den andra utgör en ögonblicksbild över det tekniska läget. Den senare delen påverkas och förändras snabbt då nya leverantörer tillkommer och lösningar förändras i de olika tjänsterna. I en bilaga till promemorian finns en fördjupad analys av produkter för digitala möten som del av uppdraget.

De som skrivit pm´en är Gabor Sebastiani Arbetsförmedlingen, Daniel Jönsson Transportstyrelsen, Erik Enocksson Trafikverket, Thomas Hansson Tullverket, Jörgen Sannagård Lantmäteriet, Gunnar Wennerholm Tillväxtverket, Eric Stenberg Skatteverket, Daniel Westman CSN och Johnny Carlberg eSams kansli.