Nya vägledningar och nytt it-villkor

30 mar 2021

Expertgrupp juridik har tagit fram ytterligare stöd i form av två vägledningar och Allmänna villkor för it-support. Den 12 mars beslutades dessa av Styrgruppen

Johan Bålman, jurist på eSams kansli berättar:

- Vägledning Eget utrymme för myndighet Länk till annan webbplats., är en uppdatering av en vägledning från 2016 och inkluderar nu skrivningar om digital infrastruktur som gör det möjligt att kommunicera mer effektivt och att utbyta information via ett eget utrymme hos en myndighet med stöd av en funktion för fråga- och svar så att individers och organisationers vardag kan förenklas ytterligare. Dina uppgifter syns inte hos myndigheten förrän du aktivt skickar in dem från det egna utrymmet. I den uppdaterade vägledningen har eSam utvecklat funktioner till ”byggklossar” som kan sättas samman på olika sätt utifrån de juridiska förutsättningarna i det enskilda fallet.

Johan fortsätter: - För att inte blanda ihop eget utrymme (för individ eller organisation) med tjänster som myndigheter erbjuder åt andra myndigheter för it-drift, använder vi begreppet lagringsyta för de ”utrymmen” som tillhandahålls åt andra myndigheter för it-drift. Vägledningen Länk till annan webbplats. innehåller flera grundfunktioner som normalt inte är beroende av om det är ett eget utrymme eller en lagringsyta som erbjuds och inte heller av hur tillhörande infrastruktur närmare utformas.

- Det är framför allt möjligheterna för en myndighet att tillhandahålla en infrastruktur åt andra myndigheter, som kännetecknar denna vägledning och att det kan ske utan att allmänna handlingar uppkommer, avslutar Johan.

Expertgrupp juridik har också tagit fram det sista av tre villkor för it-avtal – eSams Allmänna villkor för it-support Länk till annan webbplats. som bland annat omfattar de viktiga men lite försummade it-centrala frågorna som sekretess, dataskydd och tredjelandsöverföring.

Liksom för de två andra – Allmänna villkor för it-konsulttjänster Länk till annan webbplats.och Allmänna villkor för it-drift Länk till annan webbplats., finns kommentarer och alternativa skrivningar för sekretessvillkor på webbplatsen (kommentarer för it-support publiceras inom kort).