Kommentarer till eSams allmänna villkor för it-support

26 maj 2021

Dessa kommentarer syftar till att underlätta användningen av Allmänna villkor för it-support, publicerat i mars 2021 - det tredje utgivna avtalsvillkoret. Dokumentet förklarar vissa regleringar och gör det tydligare hur Avtalsvillkoret är tänkt att användas och innehåller även alternativ till några av Avtalsvillkorets regleringar. Kommentarer är vägledande och är inte en del av Avtalsvillkoret.

I eSams arbete med kommentarer till de olika avtalsvillkoren har vi valt att lyfta fram de avtalsregleringar som är särskilt intressanta i respektive avtalsvillkor men också försökt att åstadkomma en viss spridning i de frågeställningar som behandlas i de olika kommentarerna. Det kan därför vara intressant att läsa kommentaren även till ett närliggande avtalsvillkor som behandlar en reglering som förekommer i flera avtalsvillkor.

Allmänna villkor för it-support Pdf, 215.3 kB.
Kommentarer till villkor för it-support Pdf, 135.9 kB.