Linda Lindström är ny jurist på eSam kansli

Bild på Linda Lindström mot röd bakgrund

Linda Lindström

08 jun 2021

eSams kansli stärker upp med en världsmästare! Linda Lindström är vår nya jurist som börjar på eSams kansli i september när Johan Bålman går i pension.

Anna Bengtsson Sahlström fick en pratstund med Linda.

- Juridiken i digitaliseringen av offentlig sektor är minst sagt ett hett område, vad ser du fram emot mest?
- Det känns spännande att få vara med och driva rättsutvecklingen framåt i dessa viktiga frågor. Samtidigt som det rör sig en del på lagstiftningsfronten, finns ju t.ex nya utmaningar kring tolkning av röjande av uppgifter och digital överföring av uppgifter till tredje land. Min bild är att det ofta är nödvändigt att sammanföra olika kompetenser för att hitta en lösning som är gångbar ur alla perspektiven. Jag tror på kunskapsutbyte och lärande där vi drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Min förhoppning är att fortsätta skapa dialog och förutsättningar för samverkan, berättar Linda.

Så var kommer världsmästaren in?
Förutom att Linda i 20 år bl.a. arbetat med digitaliseringsfrågor, OSL, förvaltningsrätt, upphandlings- och immaterialrätt, AI för ärendehantering och eget utrymme på t.ex. Tullverket, Regeringskansliet och som representant i EU-kommissionen, så har hon också en världsmästartitel i jujutsu och ett antal mästerskapstitlar i andra kampsporter. Det borgar för både uthållighet och driv i de här frågorna!