Tre nya medlemmar i eSam

01 jul 2021

eSam växer med tre medlemmar från olika sektorer.

Från och med 1 juli har eSam tre nya medlemmar. eSams styrgrupp beslutade på årsmötet den 30 juni, att erbjuda Rättsmedicinalverket Länk till annan webbplats., Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats. samt Länsstyrelserna Länk till annan webbplats. medlemskap i programmet. De 21 länsstyrelserna ansluter till eSam som en medlem. Länsstyrelsen i Västra Götaland står formellt som anslutande part, men i eSams olika arbetsgrupper kommer representanter från olika länsstyrelser att delta utifrån den struktur för samverkan som länsstyrelserna har.

- Det känns väldigt roligt att få välkomna de här tre aktörerna, vi ser redan beröringspunkter och gemensamma frågeställningar. Nu är vi 33 medlemmar i eSam och det ställer krav på att vi vässar vår struktur och våra arbetsmetoder ännu mer, säger eSams kanslichef Fia Ekelöf