Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

01 sep 2021

Sex personer med datorer vid ett bord som samarbetar

Uppdatering: publicering flyttad till 18 november.
I maj 2021, gick Skatteverket och Kronofogden ut med beskedet att de aktivt kommer att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Ytterligare sex av eSams medlemmar har anslutit till arbetsgruppen för att identifiera krav på lösningar för en digital samarbetsplattform som ersättare för Teams. I arbetet ingår att utvärdera lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

Arbetet i projektet består i huvudsak av att kartlägga krav på lösningar och att hitta och utvärdera lösningar. Under augusti/september görs en sammanställning i samarbete med referensgruppen. Planen är att publicera kraven så att behoven på en framtida samarbetsplattform blir tydliga för leverantörer av den typen av tjänster.

Projektet har påbörjat en grovgallring där vissa krav på en sådan tjänst inte uppfylls och arbetsgruppen träffar löpande leverantörer för att förstå teknik, funktioner och säkerhet. Funktionella krav är att tjänsten erbjuder

  • videokonferens,
  • dokumentlagring med samtidig redigering,
  • webinar/streaming,
  • fasta chattrum,
  • digital kanban-tavla och
  • digital whiteboard.

Under projektets gång, jämförs krav mot möjliga lösningar, det görs också en värdering av hur väl kravet uppfylls. Kraven värderas i tre kategorier; Skall-, bör- och önskvärd och formuleras så att det går att testa dem praktiskt i en lösning.

Resultatet av arbetet blir en rapport som publiceras på esamverka.se Länk till annan webbplats. den 26 oktober. Den är tänkt att kunna användas av organisationer inom offentlig sektor och utgöra ett underlag för att välja passande lösningar för digitalt samarbete med interna och externa parter.

Arbetsgruppen består av 8 specialister inom olika områden och en projektledare:
Bo Anderson Bolagsverket, Erik Enocksson Trafikverket, Jenny Olivestedt Arbetsförmedlingen, Kenneth Edwall Försäkringskassan, Magnus Einarsson MSB, Peter Nordström Skatteverket, Sara Israelsson Länsstyrelsen, Soheil Roshanbin Kronofogden och projektledare Peter Witt, Skatteverket.

En styrgrupp är beställare av arbetet och består av personer från de organisationer som har resurser i arbetsgruppen:
Sofia Ekelöf eSam, Peder Sjölander Skatteverket, Johan Acharius Kronofogden, Krister Lindvall Trafikverket, Magnus Peterson Länsstyrelsernas IT, Joel Tostar Bolagsverket, Mats Persson MSB, Krister Dackland Arbetsförmedlingen, Mikael Norberg Försäkringskassan samt Peter Nordström och Peter Witt som deltar från arbetsgruppen.

Till sin hjälp har projektet en referensgrupp som i dagsläget omfattar 85 organisationer inom offentlig sektor. Syftet med referensgruppen är att kunna göra inspel till projektet i form av krav och erfarenheter av lösningar samt att få insyn i de sammanställda kraven och de alternativa lösningar som arbetsgruppen har identifierat. Personer i referensgruppen kommer att hjälpa till med tester, både att etablera testmiljöer och genomföra test. Referensgruppen bjuds även in till demonstrationer av lösningar som projektet anser uppfylla kraven.

Kontaktperson: Projektledare Peter Witt peter.witt@skatteverket.se

Löpande information om digital samarbetsplattform, publiceras på sidan Pågående arbeten