Nyhetsbrev augusti

01 sep 2021

I verksamhetsårets första nyhetsbrev Pdf, 218.7 kB. kan du läsa om bland annat ett framgångsrikt myndighetssamarbete kring covidbevis, arbetet med att hitta en samarbetsplattform för offentlig sektor och bekanta dig med en av våra nya medlemmar Rättsmedicinalverket.