Publiceringen av Rapport om digital samarbetsplattform är framflyttad

27 okt 2021

Efter ett styrgruppsbeslut tidigare i oktober, har publiceringsdatumet för rapporten skjutits fram till den 18 november. Skälet är att ta hand om de synpunkter som kommit in vid remissförfarandet.

Arbetsgruppen har fått bra respons på remissomgången där referensgruppens ca 120 deltagande organisationer bidragit med synpunkter. Nu arbetar gruppen in detta både i rapporten och bilagorna.