SKR övergår till att vara adjungerade i eSam

02 dec 2021

På styrgruppsmötet den 1 december kom eSam och SKR överens om att SKR ska gå över från ett ordinarie medlemskap till att vara adjungerade i eSam.

SKR har under en period diskuterat hur man vill organisera sin samverkan och konstaterar att man i högre utsträckning vill samordna arbetet genom DIGGs strukturer för samverkan. För att driva digitaliseringen framåt är samverkan mellan stat, kommun och region mycket viktig, varför en ordning med SKR som adjungerad i eSam är en positiv utveckling. Förändringen gäller från 1 januari 2022.

Patrik Sundström, SKR:s Chief Digital Officer kommenterar beslutet:

- SKR ser ett generellt behov av att förstärka samverkan mellan kommunsektorn och staten inom digitaliseringsområdet, för att bättre och mer samlat kunna möta invånares och företagares förväntningar och behov av välfärdstjänster. En vidareutvecklad samverkan bör vara behovsdriven och omfamna det samlade behovet i välfärdssektorn, d.v.s. för både stat, kommun och region. SKR ser att den samverkansstruktur som kan erbjuda detta är den som DIGG successivt bygger upp och som SKR kommer att öka sitt engagemang kring. Med hänsyn till det blir det naturligt för SKR att delta i myndigheternas samverkansplattform eSam som adjungerad.

Katrin Westling Palm, ordförande för eSams styrgrupp och GD på Skatteverket säjer:

- I takt med att eSam växer och får fler myndigheter som medlemmar, ser vi att den här formen blir tydligare för vår fortsatta samverkan med kommuner och regioner. Jag är glad att vi har hittat en form som kommer gynna det fortsatta arbetet.