Allmänna villkor för it-projekt och agila it-projekt

10 dec 2021

eSams allmänna villkor för it-projekt och allmänna villkor för agila it-projekt beslutades av Styrgruppen den 1 december.

- De allmänna villkoren för agila it-projekt har varit särskilt intressanta att arbeta med då det inte finns så många liknande villkor tillgängliga. eSam har eftersträvat en balans för att tillgodose den flexibilitet som behövs för den agila projektformen och samtligt åstadkomma en tillräckligt stram process utifrån upphandlingsregelverket. Det berättar Linda Lindström, jurist på eSams kansli.

eSam har under året bedrivit ett aktivt arbete inom it-avtalsområdet och tagit fram två vägledningar och ett antal allmänna villkor med kommentarer. Nu finns också allmänna villkor för it-projekt Pdf, 163.4 kB. och allmänna villkor för agila it-projekt Pdf, 170.7 kB.. De allmänna villkoren är tänkta att användas när ramavtal från Kammarkollegiet saknas eller av något skäl inte används. Till villkoren hör också en alternativ skrivning för ensidig sekretess Pdf, 75 kB..