God jul från eSams kansli med årets sista nyhetsbrev

17 dec 2021

Efter ännu ett händelserikt och spännande år kommer här 2021 års sista nyhetsbrev från oss som arbetar med eSam. Vi hoppas att nästa år blir minst lika utmanande, roligt och inspirerande. Vi på kansliet önskar er en fin avslutning på 2021 och på återhörande under början av nästa år.

Digital samarbetsplattform blir del av eSams utvecklingsplan

I början av december beslutade eSams styrgrupp att nästa steg i arbetet med en digital samarbetsplattform för offentlig sektor, ska ingå i eSams utvecklingsplan. Styrgruppen var mycket positiva till det arbete som är gjort så här långt och menar att den tvärfunktionella samverkan är den riktiga vägen framåt. Det fortsatta arbetet kommer fokusera på tester och federering, ett fördjupat kravarbete samt dialog och erfarenhetsutbyte.

Just nu pågår allokering av kompetenser, planering och prioritering av vilket arbete som ska genomföras under våren. Många av deltagarna i den tidigare arbetsgruppen kommer att fortsätta med del 2 vilket ger en kortare startsträcka. Det är de ingående aktörerna som bemannar, leder och finansierar initiativet.

- Det blir ett nytt sorts initiativ i utvecklingsplanen eftersom de vi hittills har arbetat med, vänder sig till privatpersoner och företag i direkta eller indirekta kundmöten. Det känns roligt och viktigt att vi tar oss an nya områden för gemensam utveckling, säger Johan Acharius som dels ingår i styrgruppen för projektet, dels är ordförande för eSams utvecklingsforum. Det öppnar kanske upp för fler gemensamma initiativ i vår utvecklingsplan framöver, avslutar Johan.

Om framgångsfaktorer för samverkan på It-rättsdagen

När it-rättsdagen anordnades av Norsteds Juridik den 2 december, gav Linda Lindström från eSams kansli och Linn Kempe från DIGG, en gemensam föreläsning om det pågående rättsliga arbetet inom både eSam och DIGG. De resonerade också om tankar på viktiga framgångsfaktorer för en verkningsfull samverkan i it-rättsliga frågor.

GAIA-X

Gaia-X är ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att skapa en aktiv och dynamisk marknadsplats för molntjänster och data inom Europa. Det beskrivs så här på den svenska hubbens webbplats:

”GAIA-X är bildat av regeringarna i Tyskland och Frankrike som ett direkt svar på ett antal tunga industriföretags behov av alternativ till utomeuropeiska molntjänster för sin digitalisering. Europeiska företag, myndigheter och privatpersoner är idag i princip helt beroende av utomeuropeiska molntjänster, som många gånger inte är förenliga med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Europas behov av att stärka sin digitala suveränitet är även en viktig fråga för EU-kommissionen som ser en europeisk digital infrastruktur som avgörande för Europas långsiktiga konkurrenskraft.”

I början av december höll eSam ett temamöte där Daniel Melin från Skatteverket, informerade om syftet med Gaia-X. Avsikten med samarbetet är att möjliggöra ett säkert, öppet och suveränt användande av data. Det övergripande målet är att bryta inlåsningseffekter, att säkerställa att europeisk lag efterlevs och att europeiska värderingar tillgodoses. Organisationsmässigt är Gaia-X ett icke vinstdrivande belgiskt bolag. Idag är cirka 300 medlemmar anslutna till samarbetet, exempelvis de svenska företagen Netnod, Ericsson, City Network och Safespring. Varje EU-land kan ha en hubb där aktörer inom landet kan samlas, mer information om den svenska hubben och hur man kan delta, är samlat på Europiska molnsamarbetet GAIA-X i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningar

eSam kommer erbjuda ytterligare utbildningar för våra medlemmar.

  • Den 20 januari kl. 13.00 – 15.00 finns tillfälle att delta i utbildning om Allmänna villkor för it-projekt,
  • den 27 januari kl. 13.00 - 15.30 om Allmänna villkor för agila it-projekt och
  • den 23 mars kl. 10.00 - 16.00 anordnas en utbildning i eget utrymme, lagringsytor och outsourcing.

Inbjudan till utbildningen i mars kommer att skickas ut till medlemmarna under januari.