Nyhet

Seminarier om genomförandet av Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

Under våren 2022 fortsätter arbetet med Digital samarbetsplattform för offentlig sektor. För dig som vill följa med i arbetet, kommer eSam att fortsätta med den uppskattade seminarieserien med tillfällen ungefär en gång per månad.

Det ökade intresset gör att vi fortsättningsvis delar upp varje seminarie i två omgångar; En för er som arbetar i offentlig sektor och en för er som till exempel arbetar som it-leverantör. Återkopplingen från offentliga verksamheter och leverantörsledet är viktigt för att vi ska nå framgång i projektet.

Varje seminarium har en dagsaktuell agenda med projektets status och avslutas med en frågestund och möjlighet att lämna synpunkter.

Du behöver bara anmäla dig en gång för att få framtida kallelser. Skicka ett meddelande till projektledare Jakob Bank
(Är du redan med i referensgruppen behöver du inte anmäla dig.)

Det första seminariet äger rum den 27 januari.

Seminariet genomförs i två sittningar:

1. Referensgrupp: Om du tillhör offentlig sektor och ännu inte är med i referensgruppen, anmäl dig till seminariet via mejllänken ovan. Seminariet pågår kl 08:30-09:25

2. Leverantörer: Om du arbetar i ett it-bolag eller är leverantör, anmäl dig till seminariet via mejllänken ovan. Seminariet pågår kl 09:30-10:25

Första seminariet äger rum via mötesplattformen Pexip som Region Östergötland är värd för. Länk till mötet skickas ut till de som är anmälda.