Temamöte - besök från it-driftsutredningen

07 feb 2022

Den 1 februari anordnade eSam ett temamöte om It-driftsutredningens slutbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift. Huvudsekreterare Tina J Nilsson och utredningssekreterare Eva-Maria Broberg Lennartsson, presenterade utredningens förslag.

Närmare 200 deltagare bidrog med många intressanta frågeställningar, bland annat om hur ansvarsfördelning och samrådet mellan samordnande myndighet och leverantörsmyndighet, ska se ut och vem som ytterst beslutar om vilket tjänsteutbud som ska finnas.

Under mötet lyftes också frågan om hur det är tänkt när det finns flera leverantörsmyndigheter som hanterar it-driften, om flera leverantörsmyndigheter kan erbjuda samma tjänst och om det finns risk för en konkurrenssituation. Deltagarna kom även in på hur krav på leverantörmyndigheternas tjänster avseende säkerhet, dataskydd, legalitet etc. ska säkerställas och vem som ansvarar för bedömningen av lämplighet i relation till t.ex. dataskyddsbestämmelserna och riskerna kopplade till digital suveränitet, i relation till andra länders lagstiftning.

Att utredningens förslag inte omfattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och hur dessa uppgifter då ska hanteras i praktiken, var också en frågeställning som engagerade deltagarna.

It-driftsutredningens slutbetänkande är ute på remiss med svarstid till den 21 mars 2022.

Remiss: It-driftsutredningens slutbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.