Råd för delning och användning av öppen källkod

14 mar 2022

I en ny rapport har vi samlat erfarenheter när man som myndighet vill gå mot öppen källkod.

DIGG har som ett led i att stödja och samordna digitaliseringen av det offentliga, antagit ett policybeslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod. På så sätt blir villkor, äganderättsfrågor med mera, reglerade på ett standardiserat sätt.

Om rapporten

Råden Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster. omfattar både omvärldbevakning och flera goda exempel. Omvärldsbevakning har även gjorts bl.a. via NOSAD och andra kontakter inom eSam. Via en enkät som besvarades av nio myndigheter, samlade vi in vad som har gjorts. Generellt kan man säga att det är få som arbetar aktivt med att tillgängligöra öppen källkod men flera har någon typ av initiativ på gång eller använder produkter som delar öppen källkod. Flera har därför bara fokuserat på sourcing-delen som handlar mer om att använda öppen källkod. I rapporten har vi samlat de erfarenheter som kan vara bra att ha när man som myndighet vill gå mot öppen källkod.

Myndigheter har olika förutsättningar för att arbeta med öppen källkod så strategierna eller riktlinjerna kommer att skilja sig åt mellan myndigheter. Inom t.ex. AI och maskininlärning anser några att det är viktigt att modellerna är öppna men inte datapunkterna man bearbetar. För andra kan båda delarna vara öppna.

Tips

Om ni ska inleda arbetet är det bra att börja med mindre kodbibliotek som ett första steg, undvik att välja stora och komplicerade projekt. Det är bättre att uppdatera och leverera förbättringar kontinuerligt och det behöver inte vara perfekt från början.