Åtta av tio svenskar begränsar insamling av personlig information

22 mar 2022

82 procent av svenskarna gör aktiva val för att förhindra att deras personliga information används på ett obekvämt sätt digitalt, en kraftig ökning jämfört med för sju år sedan. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas attityder till digital integritet.

För åttonde året i rad intervjuas 1000 svenskar mellan 16 och 70 år, om synen på digital integritet. Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Karlstads Universitet, eSam och DIGG.

- Allt fler blir medvetna om att deras personliga information samlas in digitalt, samtidigt ökar möjligheterna att begränsa det i form av olika privacy-inställningar och krypteringstjänster, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

2016 svarade 49 procent att de gjorde aktiva val för att begränsa att data samlas in om sig själv, vilket alltså kan jämföras med 82 procent som säger sig göra det idag. Det vanligaste, 52% svarar så, är att avvisa platstjänster i appar och på webbplatser. Nästan fyra av tio ställer in appar så att de inte har tillgång till information eller funktioner på telefonen.

Undersökningen visar också att:

  • Var femte skulle kunna tänka sig att byta sin personliga information digitalt mot pengar eller tjänster (21 %).
  • Det som uppges vara mest känsligt att dela, är uppgifter om den egna ekonomin.

Undersökningen i sin helhet Pdf, 43.6 MB.