Månadens seminarium om digital samarbetsplattform

En grupp människor i ett rum som arbetar med datorer och lappar på en tavla i en workshop

13 apr 2022

Nästa seminarium äger rum den 28 april

Under våren håller projektgruppen seminarier en gång i månaden, med presentation av status och pågående arbete, varje seminarie avslutas med en frågestund. Den 28:e april är Regeringskansliet värd och mötet sker i Pexip. Mötet streamas även ut via FOI:s Quickchannel-lösning.