Nytt - Råd för delning och användning av öppen källkod

12 maj 2022

Det blir vanligare att använda öppen källkod vid utveckling av programvara. eSam har därför samlat ihop råd för att underlätta för de offentliga organisationer som funderar på det.

Som ett led i att stödja och samordna digitaliseringen av det offentliga, har DIGG antagit ett policybeslut (DIGG 2019-136) om att programvara som utvecklas eller anskaffas eller både och, för myndighetens verksamhet, i första hand ska publiceras som öppen källkod. På så sätt blir villkor, äganderättsfrågor med mera reglerade på ett standardiserat sätt.

Att anskaffa produkter är en sak och dela källkod som öppen källkod är en annan. Råden Pdf, 157.9 kB. består av erfarenheter från nio myndigheter och en titt i omvärlden, bland annat från NOSAD - Network open source and data.