Förväntade leveranser från arbetet med digital samarbetsplattform

23 jun 2022

Den 29 juni får generaldirektörerna inom eSam en presentation av resultaten från projektet Digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Dagen efter kommer delar av arbetet att publiceras på eSams webbplats.

I filmen som du kan ta del av på eSams nuvarande videokanal, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. berättar Sara Smedberg, eSams kansli och Peter Nordström från Skatteverket, om leveranserna. Resterande material blir tillgängliga efter sommaren och i samband med det kommer vi att erbjuda digitala presentationer och seminarier. Följ eSam för att hålla dig uppdaterad.