Vägledning för chattbotar

23 jun 2022

Artificiell intelligens - AI - har stor potential att lösa viktiga utmaningar för offentlig sektor och att effektivisera processer och verksamheter.

Det finns ett stort intresse bland eSams medlemmar för hur tekniken kan användas för att exempelvis öka graden av automatisering. Samtidigt behöver vi ta hänsyn till och hantera risker och utestående frågor. eSams sakområdesgrupp för arkitektur har tagit fram en vägledning Pdf, 945.2 kB, öppnas i nytt fönster. för medlemmarnas arbete med att utveckla chattbotar.

Under hösten 2021 genomfördes en behovsinventering för chattbotar. I arbetet blev det tydligt att ett fåtal medlemmar har en chattbot i produktion som främst ger kunder allmän information, medan någon enstaka myndighet har etablerat en intern chattbott för att stödja medarbetarna. Flera av eSams medlemmar har gjort utredningar för att förbereda sig på att införa en chattbot men hittills inte prioriterat att genomföra utvecklingsarbetet. Ytterligare några medlemmar är i ett utforskande läge där det finns intresse av att se hur chattbotar kan införas i verksamheten och vilken effekt det skulle ge.