Generaldirektörer testade möjliga tjänster för digital samarbetsplattform

Många personer i en ljus lokal med fönster på båda sidor och milsvid utsikt. De lyssnar med stort intresse på en presentation

30 jun 2022

När eSams styrgrupp höll årsmöte den 29 juni, redovisades resultatet av den andra delen i arbetet med Digital samarbetsplattform för offentlig sektor. Det gjordes i form av en mässa där generaldirektörerna i styrgruppen kunde testa de olika lösningarna.

Projektet har handlat om att titta efter alternativ till Skype och Teams och andra typer av samarbetstjänster som uppfyller alla funktionella och legala krav som offentlig sektor ställer. I nov 2021 publicerade projektet en rapport som visade att det finns säkra, lagliga och effektiva alternativ till Teams. Fokus för del två av arbetet har varit att testa för att utreda om tekniken håller måttet, hur offentlig sektor ska kravställa och resonera kring att komma vidare. Arbetsgruppen har arbetat för att all kunskap som kommer fram, ska kunna återanvändas av offentlig sektor. Därför har det varit ett extra stort fokus på dialog och erfarenhetsutbyte. Det har det också varit viktigt att ha en öppen och transparent dialog med leverantörerna.

Projektet kommer inte att leverera rekommendationer på specifika produkter eller tjänster.

Den fullständiga dokumentationen publiceras efter sommaren men redan nu går det att ta del av erfarenheter från den genomförda PoC-en - Proof of Concept Pdf, 289.8 kB, öppnas i nytt fönster. samt lättillgängliga bilagor, som kan stödja den egna organisationens arbete med att genomföra egna tester och analyser av alternativa verktyg. (I dokumentet är bilagorna länkade, klicka "avbryt" om du får upp en dialogruta för inloggning.)

Generaldirektörer reflekterar efter presentationen av resultatet, film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.