Kravspecifikation för digital samarbetsplattform

06 jul 2022

Resultatet från arbetet med digital samarbetsplattform redovisades för eSams styrgrupp den 29 juni. I samband med det publicerades ett stöddokument för de som vill göra en egen PoC Pdf, 289.8 kB. - proof of concept - och nu är också kravspecifikationen tillgänglig.

Kravspecifikation 4.0 Excel, 117.6 kB. för digitala samarbetsverktyg, har en ny mer lättanvänd design i excel, fler krav, nya kategorier och områden och utgör ett komplement vid upphandling, vid sidan om era egna krav. Aktivera redigeraläget så kan du i de övre fälten, klicka fram de krav du är intresserad av.

Är din organisation intresserad av att hitta alternativ till Teams, är de båda dokumenten ett tillräckligt stöd för det inledande arbetet. I höst publiceras testresultaten från vårens utvärderingsarbete och ytterligare underlag för att kunna identifiera vilka behov som ska ligga till grund för en upphandling. Det handlar bland annat om funktionella krav, informationssäkerhet och hantering av personuppgifter.